Акумулаторска опрема (полначи, тестери, инвертери, кабли, клеми)

Тестер за акумулатори и систем за полнење 12V

ДИГИТАЛЕН ТЕСТЕР ЗА АКУМУЛАТОРИИ СИСТЕМОТ ЗА ПОЛНЕЊЕ НА ВОЗИЛАТА
4300.00 ден

Тестер за акумулатори и систем за полнење 12V/24V

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИГИТАЛЕН ТЕСТЕР ЗА АКУМУЛАТОРИИ СИСТЕМ ЗА ПОЛНЕЊЕ НА ВОЗИЛАТА
14000.00 ден

Тестер за акумулатори и систем за полнење 12V/24V

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИГИТАЛЕН ТЕСТЕР ЗА АКУМУЛАТОРИИ СИСТЕМ ЗА ПОЛНЕЊЕ НА ВОЗИЛАТА
8900.00 ден