Автономни Инвертори

Автономните (Оф-грид) инвертори имаат улога да ја трансформираат еднонасочната енергија од фотоволтаиците и батеријата во наизменична и да ја предадат кон потрошувачите. Оф-грид инверторите се користат највеќе во објекти каде што нема пристап до електроенергетската мрежа (како на пример викендици), но можат да најдат примена како уреди за непрекинато напојување на одредени потрошувачи.

Автономен Инвертор Felicity Solar 5 kW

Каталошки бројIVЕM5048-LS
Тип на инверторАвтономен монофазен
Моќност5000 W
Номинален излезен напон/фреквенција230 V / 50 Hz
Напонски опсег на батерија48 V
Тип на батеријаЛитиум/Гел
Макс. струја на полнење/празнење на батерија100 А
Макс. моќност на ФВ панели6000 W
Напонски опсег на ФВ панели125 - 500 V
Гаранција1 годинa
Макс. влезна струја од ФВ20 А
44990.00 ден